Elektrotehnika

Obavijesti za studente stručnog diplomskog studija Elektrotehnike.
Kako bi mogli primati obavijesti na e-mail, potrebno je registrirati se na forum.


RaspravaZapočeoOdgovoraZadnja poruka
Prikvačena na vrh Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 26. Feb 2024., 07:18
Prikvačena na vrhMentorski sastanak Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Fri, 13. Oct 2023., 14:26
Prikvačena na vrhUpis u više godine studija Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Mon, 25. Sep 2023., 11:47
Prikvačena na vrhMentorski sastanak Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Mon, 20. Mar 2023., 11:26
Prikvačena na vrhStudenti 5. godine VAŽNO!!! Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Wed, 15. Feb 2023., 13:26
Prikvačena na vrhPoslovno komuniciranje_podjela po grupama za engleski Slika Ivana Cizmic Ivana Cizmic 0 Ivana Cizmic
Tue, 11. Oct 2022., 13:20
Prikvačena na vrhOsposobljavanje studenata za rad na siguran način Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Wed, 28. Sep 2022., 13:32
Prikvačena na vrh Prijava za demonstriranje u a.g. 2022/2023 Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Thu, 15. Sep 2022., 13:03
Obavijest za studente koji ovaj semestar imaju upisan završni rad Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Wed, 28. Feb 2024., 08:10
Mentorski sastanak - Odsjek za elektrotehniku Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Thu, 5. Oct 2023., 13:59
Dodatni mentorski sastanak Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Fri, 29. Sep 2023., 11:33
Gostujuće predavanje Roka Rogulja na temu - "Uvod u Mastercam" Slika Petar Roje Petar Roje 0 Petar Roje
Thu, 2. Mar 2023., 08:42
Konferencija CASE2023 Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Fri, 17. Feb 2023., 13:29
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 13. Feb 2023., 07:32
Prijava za studentsko putovanje (22.02.2023 - 24.02.2023) Slika Petar Roje Petar Roje 0 Petar Roje
Thu, 19. Jan 2023., 11:59
Upis u više godine studija Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Wed, 21. Sep 2022., 07:54
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 19. Sep 2022., 13:45
Mentorski sastanak sa studentima 1. i 2. godine specijalističkog studija Elektrotehnika Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Sun, 5. Jun 2022., 18:46
Studenti rad Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Mon, 2. May 2022., 11:51
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Tue, 1. Mar 2022., 06:54
Konferencija CASE2022 Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Thu, 24. Feb 2022., 12:35
Mentorski sastanak sa svim studentima specijalističkog studija Elektrotehnika Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Fri, 18. Feb 2022., 13:02
Prijava za demonstraciju Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 14. Feb 2022., 11:46
Gostujuće predavanje struč. spec. Matea Čobanova Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Tue, 7. Dec 2021., 15:17
Konferencija KOM 21 Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Tue, 23. Nov 2021., 11:17
Osposobljavanje studenata za rad na siguran način Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Thu, 21. Oct 2021., 07:46
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Thu, 7. Oct 2021., 13:49
Upisi u više godine studija Slika Marko Vuksic Marko Vuksic 0 Marko Vuksic
Thu, 30. Sep 2021., 00:11
Mentorski sastanak ONLINE - Specijalistički studij Elektrotehnike Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Mon, 14. Jun 2021., 12:56
ONLINE sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Wed, 3. Mar 2021., 09:29
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 1. Mar 2021., 09:53
Konferencija KOM2020 Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Mon, 16. Nov 2020., 12:58
Osposobljavanje studenata za rad na siguran način Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Wed, 4. Nov 2020., 13:43
Mentorski sastanak ONLINE - Specijalistička praksa 2020/2021 Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Tue, 13. Oct 2020., 17:36
Upisi Slika Marko Vuksic Marko Vuksic 0 Marko Vuksic
Mon, 5. Oct 2020., 00:14
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Sun, 27. Sep 2020., 19:45
Upis u više godine studija - mentorski sastanak Slika Marko Vuksic Marko Vuksic 0 Marko Vuksic
Tue, 22. Sep 2020., 13:32
Sastanak sa studentima svih specijalističkih studija Slika Lada Reić Lada Reić 0 Lada Reić
Tue, 2. Jun 2020., 07:50
Online Mentorski sastanak - specijalistički studij Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Mon, 20. Apr 2020., 09:20
Codecademy - besplatan pristup Slika Barbara Džaja Barbara Džaja 0 Barbara Džaja
Sat, 21. Mar 2020., 16:18
Uputstva za instalaciju Zoom aplikacije - mobile Slika Barbara Džaja Barbara Džaja 0 Barbara Džaja
Sat, 21. Mar 2020., 16:14
Uputstva za instalaciju Zoom aplikacije - desktop Slika Barbara Džaja Barbara Džaja 0 Barbara Džaja
Sat, 21. Mar 2020., 16:14
MATLAB za online nastavu Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Thu, 19. Mar 2020., 11:03
Obavijest za STEM games Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Tue, 10. Mar 2020., 14:11
Mentorski sastanak Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Fri, 21. Feb 2020., 10:01
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Tue, 18. Feb 2020., 13:05
HEP stipendija Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 13. Jan 2020., 12:58
Ericsson - informativno predavanje Slika Toni Jončić Toni Jončić 0 Toni Jončić
Tue, 3. Dec 2019., 19:31
Prijava obavljanja stručne prakse u Ericsson-u Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Wed, 2. Oct 2019., 12:52
Specijalistička praksa u Ericsson-u Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Fri, 27. Sep 2019., 09:33
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Tue, 24. Sep 2019., 14:37
Popis obveznih i izbornih predmeta Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Fri, 20. Sep 2019., 18:42
Sastanaka sa studentima Sveučilišnog odjela za stručne studije Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Wed, 22. May 2019., 13:08
Obavijest studentima kolegija Radiokomunikacije Slika Winton Afrić Winton Afrić 0 Winton Afrić
Wed, 27. Mar 2019., 07:56
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Tue, 12. Feb 2019., 17:33
Obavijest studentima kolegija Svjetlovodni sustavi. Slika Winton Afrić Winton Afrić 0 Winton Afrić
Mon, 28. Jan 2019., 15:58
NUR - raspored laboratorijskih vježbi Slika Ivica Ružić Ivica Ružić 0 Ivica Ružić
Tue, 2. Oct 2018., 17:40
Osposobljavanje studenata za rad na siguran način Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Tue, 2. Oct 2018., 16:57
Sastanak demonstratora Slika Vjekoslav Zrno Vjekoslav Zrno 0 Vjekoslav Zrno
Mon, 1. Oct 2018., 11:26
Izborni predmeti Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Wed, 19. Sep 2018., 17:13
Upis ocjena specijalističke prakse Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Wed, 6. Jun 2018., 08:29
Odgoda nastave - Upravljanje elektromotornim pogonima Slika Maja Krčum Maja Krčum 0 Maja Krčum
Wed, 18. Apr 2018., 13:44
Electronic Security Split Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Wed, 11. Apr 2018., 11:48
Prezentacija solarni paneli Slika Tonko Kovacevic Tonko Kovacevic 0 Tonko Kovacevic
Wed, 11. Apr 2018., 11:42
CEMEX d.d. - Projektiranje u ePLAN-u Slika Silvano Jencic Silvano Jencic 0 Silvano Jencic
Tue, 13. Mar 2018., 13:28