Računovodstvo i financije

MENTORSKI SASTANAK 28.09.2022. za upis u više godine studija

 
Slika Petra Jakaša
MENTORSKI SASTANAK 28.09.2022. za upis u više godine studija
napisao/la Petra Jakaša - Tuesday, 27. September 2022., 09:23
 

Pozivaju se studenti stručnih studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u više godine studija koje će se obaviti prema sljedećem rasporedu:

UPIS NA 2. GODINU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - srijeda 28.09.2022. u  11:00 DV 108

UPIS NA 3. GODINU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - srijeda 28.9.2022. u 11:30 DV 108

Napomena: 

Studenti su obvezni ponijeti indeks na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.

Ako još polažete ispite (na 2.jesenskom roku ili dekanskom roku) na mentorski sastanak ćete doći nakon tih rokova u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Naputak za upis u više godine studije objavljen je na web stranici Odjela.