Računovodstvo i financije

MENTORSKI SASTANAK 23.09.2022. za upis u više godine studija

 
Slika Petra Jakaša
MENTORSKI SASTANAK 23.09.2022. za upis u više godine studija
napisao/la Petra Jakaša - Thursday, 22. September 2022., 10:04
 

Pozivaju se studenti stručnih studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u više godine studija koje će se obaviti prema sljedećem rasporedu:

UPIS NA 2. GODINU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - petak 23.9.2022. u 12:00 DV 102

UPIS NA 3. GODINU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - petak 23.9.2022. u 12:20 DV 102

Napomena: 

Studenti su obvezni ponijeti indeks na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.

Ako još polažete ispite (na 2.jesenskom roku ili dekanskom roku) na mentorski sastanak ćete doći nakon tih rokova u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Naputak za upis u više godine studije objavljen je na web stranici Odjela.