Računovodstvo i financije

MENTORSKI SASTANAK 23.09.2022. za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 
Picture of Petra Jakaša
MENTORSKI SASTANAK 23.09.2022. za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
by Petra Jakaša - Thursday, 22 September 2022, 10:02 AM
 

Pozivaju se studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u više godine studija koje će se obaviti prema sljedećem rasporedu:

UPIS NA 2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - petak 23.09.2022. u 11:40 DV 102

Napomena: 

Studenti su obvezni ponijeti indeks (ispis e-indeksa) na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.

Ako još polažete ispite (na 2.jesenskom roku ili dekanskom roku) na mentorski sastanak ćete doći nakon tih rokova u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Naputak za upis u više godine studije objavljen je na web stranici Odjela.