Računovodstvo i financije

MENTORSKI SASTANAK 20.09.2022. za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 
Slika Petra Jakaša
MENTORSKI SASTANAK 20.09.2022. za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
napisao/la Petra Jakaša - Saturday, 17. September 2022., 08:30
 

Pozivaju se studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u više godine studija koje će se obaviti prema sljedećem rasporedu:

UPIS NA 2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - Utorak 20.09.2022. u 18:30 DV 113 (amfiteatar)

Napomena: 

Studenti su obvezni ponijeti indeks (ispis e-indeksa) na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.

Ako još polažete ispite (na 2.jesenskom roku ili dekanskom roku) na mentorski sastanak ćete doći nakon tih rokova u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Naputak za upis u više godine studije objavljen je na web stranici Odjela.