Menadžment trgovine i turizma

Mentorski sastanak –upis u novu akademsku godinu 2022./2023._

 
Picture of Antonija Roje
Mentorski sastanak –upis u novu akademsku godinu 2022./2023._
by Antonija Roje - Monday, 12 September 2022, 3:57 PM
 

Poštovani studenti,

pozivam sve studente koji okončavaju prvu i upisuju drugu i/ili treću godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžment trgovine i turizma da dana 15.09.2022. pristupe mentorstvu prema sljedećem rasporedu:

REDOVITI STUDENTI u 11:00 sati_ učionica KopII_113.
IZVANREDNI STUDENTI u 12:00 sati_ učionica KopII_113.


Sa sobom je potrebno imati indeks sa upisanim ocjenama položenih predmeta.

Antonija Roje, pročelnica Odsjeka za menadžment trgovinu i turizam