Računovodstvo i financije

POZIV ZA MENTORIRANJE za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 
Slika Petra Jakaša
e-indeks
napisao/la Petra Jakaša - Tuesday, 13. September 2022., 10:03
 

Na mentoriranje je potrebno donijeti ispis e-indeksa u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.