Računovodstvo i financije

POZIV ZA MENTORIRANJE za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 
Slika Petra Jakaša
POZIV ZA MENTORIRANJE za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
napisao/la Petra Jakaša - Monday, 12. September 2022., 13:26
 

Pozivaju se studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u više godine studija koje će se obaviti prema sljedećem rasporedu:

UPIS NA 2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA - Petak 16.9.2022. u 10.30 DV 113 (amfiteatar)

Napomena: Studenti su obvezni ponijeti indeks na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.

Slika Petra Jakaša
e-indeks
napisao/la Petra Jakaša - Tuesday, 13. September 2022., 10:03
 

Na mentoriranje je potrebno donijeti ispis e-indeksa u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.