ZAJEDNIČKE OBAVIJESTI

Poziv za uključenje na e-savjetovanje

 
Slika Lada Reić
Poziv za uključenje na e-savjetovanje
napisao/la Lada Reić - Wednesday, 1. June 2022., 13:28
 

Poštovani studenti,

Molimo Vas da se uključite na e-savjetovanje vezano za Nacrt prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U e-savjetovanje se možete uključiti putem linka https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20457. Rok za uključenje u e-savjetovanje je do 5. lipnja.

U privitku se nalazi prezentacija u kojoj možete detaljnije vidjeti zašto je važno da se uključite u e-savjetovanje i koji su koraci potrebni da bi na e-savjetovanju ostavili svoj komentar.

Inicijativa 300=300 i Studentski zbor Sveučilišnog odjela za stručne studije ističu sljedeće stvari:

  1. Akademski i stručni nazivi i akademski stupanj (članak 74.) - najveći naglasak!
  2. Specijalistički studij (članak 61.)
  3. Smanjenje broja predstavnika studenata u tijelima fakulteta, odjela, sveučilišta, veleučilišta

Prijedlog komentara:

Ad 1.) Akademski i stručni nazivi i akademski stupanj (članak 74.)

Smatram da je potrebno izvršiti korekciju članka 74. Zakona koji se odnosi na akademske i stručne nazive i akademski stupanj na način da završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija student stječe akademski naziv prvostupnik uz naznaku struke (univ. bacc.), završetkom stručnog prijediplomskog studija stručni naziv prvostupnik uz naznaku struke (bacc.), završetkom sveučilišnoga diplomskog studija i sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija akademski naziv magistar uz naznaku struke (univ. mag.), završetkom stručnoga diplomskog studija stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag.), završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija akademski naziv specijalist uz naznaku struke (univ. spec.) i završetkom doktorskog studija akademski stupanj doktora znanosti uz naznaku struke ( dr. sc.).

Obrazloženje prijedloga: Navedene izmjene implementirane u konačni prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti bi otklonile ponovno nagomilavanje akademskih i stručnih naziva te bi se spriječio nered koji bi nastao uvođenjem novih akademskih i stručnih naziva i/ili mijenjanjem postojećih. Primjerice, trenutni naziv koji osoba stječe sa završenim preddiplomskim stručnim studijem je bacc., što bi po prijedlogu novog Zakona bilo nakon završetka prijediplomskog sveučilišnog studija. Isto bi dovelo do još većeg neprepoznavanja akademskih i stručnih naziva kod poslodavaca i još bi manje vidjeli razliku između sveučilišnih i stručnih studija. Upravo radi isticanja te razlike, smatram kako je elegantno i sasvim logično rješenje da se na sveučilišne studije stavi dodatak 'univ.' - univ. bacc., univ. mag. i univ. spec., dok bi se kod stručnih studija ostavilo bacc. i mag. u nazivima. Time bi se postigao dvostruki efekt. S jedne strane studenti stručnih studija ne bi bili diskriminirani (nepoznavanje titule struč. spec., problemi kod prijave za posao kada poslodavac ne zna da je struč. spec. isto 7. razina HKO-a kao i mag., nemogućnost lakog priznavanja diplome u inozemstvu ili pronalaska posla jer se struč. spec. ne povezuje s razinom mag. itd.), a s druge strane bi se jasno istakla razlika između ovo dvoje studija, čime bi i poslodavci konačno puno lakše uvidjeli razliku već u samom nazivu

#300je300
#SVEUČILIŠNIODJELZASTRUČNESTUDIJE

Ad 2) Specijalistički studij (članak 61.)

Upis na poslijediplomski specijalistički studij bi trebao biti nedvosmisleno omogućen osobama koje su završile diplomski studij koji završava na razini 7.1st ili 7.1sv HKO.

Obrazloženje: U članku 61. nacrta prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti je navedeno da 'Sveučilišni specijalistički studij osposobljava studenta za zapošljavanje na poslovima koji zahtijevaju visoka specijalistička znanja, vještine i kompetencije'. Također, u odgovoru bivše državne tajnice prof. dr. sc. Branke Ramljak na predmet: Molba za uvećanje osnovne plaće za 8% za osobe koje su završile poslijediplomske specijalističke studije (KLASA: 053-01/20-01/00100, URBROJ: 533-04-20-0002), dana 20. svibnja 2020., navedeno je uz sve ostalo i sljedeće 'Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a izvode se radi povećanja stručnih znanja, vještina i kompetencija iz područja specijalističkog studija'. S obzirom na navedeno i činjenicu da je Hrvatskoj u Nacionalnoj strategiji 2030. kod strateškog cilja br. 2 'Obrazovani i zaposleni ljudi' ciljana vrijednost dostići EU u stopi odraslih uključenih u cjeloživotno obrazovanje (prosjek RH 3,5% u 2019., prosjek EU 10,8% u 2019.), smatram kako ne bi bilo poticajno ograničavati pristup ovakvom tipu i vrsti studija. Smatram da je puno mudrija i pametnija strateška odluka da pristup studiju bude nedvosmisleno omogućen osobama koje su završile diplomski studij koji završava na razini 7.1st ili 7.1sv HKO-u uz primjerice 3 godine radnog iskustva u struci neovisno o stjecanju iskustva u određenoj stručnoj spremi. Time bi se podigao postotak uključenosti odraslih u cjeloživotno obrazovanje, ali i omogućio pristup svima da se usavršavaju, nadopunjavaju svoja znanja itd.

#300je300
#SVEUČILIŠNIODJELZASTRUČNESTUDIJE

 

Ad 3) Smanjenje broja predstavnika studenata u tijelima fakulteta, odjela, sveučilišta, veleučilišta

Smatram da nije dobro smanjenje broja predstavnika studenata na visokim učilištima. Iako anomalije postoje, smatram kako bi bilo ispravnije da radimo na poboljšanju demokratskih standarda i praksi, a ne da ukidamo glas studentima i smanjujemo njihov utjecaj.

#300je300
#SVEUČILIŠNIODJELZASTRUČNESTUDIJE

 

Molimo Vas da shvatite ozbiljno ovo e-savjetovanje jer ono direktno utječe na studente (sadašnje i bivše) i njihovo pozicioniranje na tržištu rada, u društvu, unutar akademske zajednice te uvelike utječe na prava studenata stručnih studija. Zato Vas molimo da se svi uključite u e-savjetovanje i svojim komentarom doprinesete poboljšanju statusa studenata stručnih studija.
Sad je trenutak i šansa koju svi mi profesori, studenti i alumniji ne smijemo propustiti!