ZAJEDNIČKE OBAVIJESTI

Obavijest za studente - evidencija prisustva na nastavi

 
Slika Mirko Lovričević
Obavijest za studente - evidencija prisustva na nastavi
napisao/la Mirko Lovričević - Monday, 1. October 2018., 08:22
 

Kako bi se studentima evidentirala prisutnost na nastavi, prilikom ulaska u učionicu na početku sata (ili blok sata) potrebno je prijaviti se na način da se studentska iskaznica (X-ica) prisloni na čitač kartica koji se nalazi na ulazu u svaku učionicu - iznimka su učionice 107, 108 i 113 (amfiteatar) u kojima se treba evidentirati na unutrašnjem čitaču.