Menadžment trgovine i turizma

Mentorski sastanak –upis u novu akademsku godinu 2021./2022._IZVANREDNI STUDENTI

 
Picture of Antonija Roje
Mentorski sastanak –upis u novu akademsku godinu 2021./2022._IZVANREDNI STUDENTI
by Antonija Roje - Friday, 24 September 2021, 8:04 PM
 

Poštovani studenti,

 

pozivam sve IZVANREDNE studente koji okončavaju prvu i upisuju drugu i/ili treću godinu preddiplomskog stručnog studija Menadžment trgovine i turizma da  dana 28.09.2021. u 16:30 sati u učionici KopII_113 pristupe mentorstvu

Sa sobom je potrebno imati indeks sa upisanim ocjenama položenih predmeta.

 

Antonija Roje, v.d. pročelnica Odsjeka za trgovinsko poslovanje