Elektroenergetika

Upis u više godine studija - mentorski sastanak

 
Slika Marko Vuksic
Upis u više godine studija - mentorski sastanak
napisao/la Marko Vuksic - Tuesday, 22. September 2020., 13:31
 

Drage studentice i dragi studenti Elektroenergetike,

Pozivam vas na dogovor vezano za upis kolegija u akademskoj 2020./2021. g. Na dogovor trebate ponijeti index s upisanim ocjenama svih položenih kolegija.

Vi koji ste već završili s ispitnim rokovima u 2019./2020.g. dođite  u dvoranu 101 prema niže navedenim terminima.

S obzirom na epidemiološku situaciju dolazit ćete u grupama kako je navedeno i poželjno je da imate zaštitne maske. Molim vas da poštujete navedeni raspored.

Vi koji još polažete neke ispite trebate doći nakon za vas završetka jesenskog ispitnog roka.

Raspored dolazaka na dogovor:

24.rujna dvorana 102 u - 9.00 sati: prezimena koja počinju s A-E

                                      - 10.00 sati prezimena koja počinju s F-J

                                       - 11.00 sati prezimena koja počinju s K-S

                                      - 12.00 sati prezimena koja počinju s Š-Ž

 Mentor je dr.sc. S. J. Cvjetković

Marko Vukšić