ZAJEDNIČKE OBAVIJESTI

Naputak za upis u više godine studija

 
Slika Lada Reić
Naputak za upis u više godine studija
napisao/la Lada Reić - Monday, 21. September 2020., 17:17
 

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19, upisi u više godine preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija odvijat će se prema naputku u prilogu.