ZAJEDNIČKE OBAVIJESTI

Naputak za upis u više godine studija

 
Picture of Lada Reić
Naputak za upis u više godine studija
by Lada Reić - Monday, 21 September 2020, 5:17 PM
 

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19, upisi u više godine preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija odvijat će se prema naputku u prilogu.