Računovodstvo i financije

Poziv za mentoriranje za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 
Picture of Petar Pepur
Poziv za mentoriranje za upis u 2. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
by Petar Pepur - Monday, 14 September 2020, 5:08 PM
 

Pozivaju se studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u 2. godinu studija koje će se obaviti prema sljedećem rasporedu:


Petak 18.9.2020. u 18:00 DV 101 UPIS NA 2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA  (studenti koji su završili s IV ispitnim rokom i koji imaju sve upisane ocjene)


Ponedjeljak 21.9.2020. u 12:00 DV 101 UPIS NA 2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA


Ponedjeljak 21.9.2020. u 18:00 DV 101 UPIS NA 2. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA


Napomena: Studenti su obvezni ponijeti indeks na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.

Dr.sc. Petar Pepur