Konstrukcijsko strojarstvo

Materijali 2 - nadoknade predavanja i laboratorijskih vježbi

 
Slika Igor Gabric
Materijali 2 - nadoknade predavanja i laboratorijskih vježbi
napisao/la Igor Gabric - Tuesday, 29 May 2018, 08:57
 

NADOKNADE:

LABORATORIJSKE VJEŽBE (Slaven Šitić) koje su po rasporedu u četvrtak 31.svibnja od 10:00 do 12:00 sati, održati će se u petak 01.06.2018 od 10:15 do 12:00 sati u laboratoriju KOP-II-P01.

LABORATORIJSKE VJEŽBE (Igor Gabrić) koje su po rasporedu u četvrtak 31.svibnja od 20:00 do 21:30 sati, održati će se u subotu 02.06.2018 od 10:15 do 12:00 sati u laboratoriju KOP-II-P01.

PREDAVANJA (Igor Gabrić) koje su po rasporedu u četvrtak 31.svibnja od 20:00 do 21:30 sati, održati će se u subotu 02.06.2018 od 08:15 do 10:00 sati u laboratoriju KOP-II-108.