Konstrukcijsko strojarstvo

MATERIJALI 2 - POPIS STUDENATA PO GRUPAMA

 
Slika Igor Gabric
MATERIJALI 2 - POPIS STUDENATA PO GRUPAMA
napisao/la Igor Gabric - Tuesday, 19 February 2019, 12:37
 

LABORATORIJSKE VJEŽBE - MATERIJALI 2 - GRUPE

Molim studente da se pridržavaju rasporeda po grupama za laboratorijske vježbe iz kolegija Materijali 2. Popis termina i studenata je prikazan u dokumentu koji je prilog ove obavjesti.

 

Igor Gabrić, v.pred.