Računovodstvo i financije

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ - mentorski sastanak 28.09.2023. za upis u 2.godinu studija

 
Picture of Petra Jakaša
STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ - mentorski sastanak 28.09.2023. za upis u 2.godinu studija
by Petra Jakaša - Monday, 25 September 2023, 10:52 AM
 

Pozivaju se studenti Stručnog diplomskog studija Računovodstva i financija na obvezno mentoriranje za upis u 2.godinu studija koje će se obaviti u četvrtak, 28.09.2023. u 17:30 sati u KOP_II_108.

Ako još polažete ispite na dodatnom roku, na mentorski sastanak ćete doći nakon rokova u terminima koji će biti naknadno objavljeni.

Napomena: Studenti su obvezni ponijeti indeks na mentoriranje u kojem moraju biti upisane ocjene svih položenih predmeta.