Menadžment trgovine i turizma

Mentorstvo za potrebe upisa u akademsku godinu 2023./2024.

 
Picture of Antonija Roje
Mentorstvo za potrebe upisa u akademsku godinu 2023./2024.
by Antonija Roje - Saturday, 16 September 2023, 3:03 PM
 

Poštovani studenti,

pozivam sve studente koji okončavaju prvu i upisuju drugu i/ili treću godinu prijediplomskog stručnog studija Menadžment trgovine i turizma da dana 20.09.2023. pristupe mentorstvu prema sljedećem rasporedu:

REDOVITI STUDENTI u 11:00 sati_ učionica KopII_107.
IZVANREDNI STUDENTI u 12:00 sati_ učionica KopII_107.


Sa sobom je potrebno imati indeks sa upisanim ocjenama položenih predmeta.

Antonija Roje, pročelnica Odsjeka za menadžment trgovinu i turizam