Menadžment trgovine i turizma

Mentorski sastanak za studente 3. godine preddiplomskih studija

 
Picture of Katja Rakusic
Mentorski sastanak za studente 3. godine preddiplomskih studija
by Katja Rakusic - Monday, 8 May 2023, 5:41 PM
 

Pozivamo studente ZAVRŠNE GODINE (VI. SEMESTAR) preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta trgovine i turizma na mentorski sastanak koji će se održati u petak, 12.05.2023. u 15:00 sat u učionici 105 (Kop II).

Tema sastanka će biti vezana za proces Izrade završnog rada, kao i najčešće pogreške studenata prilikom izrade istog.

Dr.sc. Katja Rakušić Cvrtak, viši predavač

Mentorica preddiplomskog stručnog studija Menadžmenta trgovine i turizma: