Studenti stručnog diplomslkog studija "Strojarstvo" ovdje mogu pronaći:

  • anketne upitnike vezano za želje i odabir izbornih kolegija 4. semestra studija.
  • liste dodijeljenih izbornih kolegija na temelju anketnih upitnika i mogućnosti,
  • informacije o mentorstvu te preuzeti obrazac za upis u više godine studija.