U okviru kolegija studenti će savladati osnove programiranja u interaktivnom sučelju. Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći samostalno razvijati jednostavne vlastite aplikacije u Python sučelju za rješavanje tehničkih i numeričkih problema iz područja strojarske struke.