U okviru kolegija studenti će savladati osnove programiranja u interaktivnom i GUI sučelju. Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći samostalno razvijati vlastite aplikacije u Python sučelju za rješavanje tehničkih i numeričkih problema iz područja strojarske struke.