Kolegij omogućava osposobljavanje studentice/studenta za samostalni pristup u rješavanju složenijih problema iz strojarske struke, uz korištenje stručne literature, znanja i iskustva eksperata iz prakse, te svih ostalih izvora i alata neophodnih za izradu rada.