Završni rad je samostalni rad studenta, a svrha mu je pokazati studentovu sposobnost i samostalnost pristupa u obradi kompleksnih problema iz struke, uz korištenje: šire literature, empirijskih istraživanja, računarske i analitičke obrade, znanja i iskustva eksperata iz prakse, te svih ostalih izvora neophodnih za izradu rada.