Kolegij omogućava studenticama/studentima da stečena teorijska i stručna znanja dopune znanjima i vještinama iz neposredne prakse te dobiju uvid u mogućnosti primjene znanja stečenih tijekom studija u radnom okruženju.