Kolegij pruža dopunska znanja iz područja materijala u strojarstvu:
- utjecaj promjene toplinskog i mehaničkog stanja na fizikalna i mehanička svojstva;
- nerazorna ispitivanja;
- korozija i zaštita od korozije.