Uvod: nizovi, strukture, pokazivači, alociranje memorije, iteracija i rekurzija. Analiza složenosti algoritama. Jednostruko i dvostruko vezane liste. Red i stog i njihove osnovne operacije. Stabla, binarna stabla pretrage i osnovne operacije. Hash tablice. Grafovi i osnovni algoritmi na grafovima: pretraga u dubinu i širinu, Dijkstrin algoritam. Prioritetni redovi. Algoritmi sortiranja: quicksort, bubblesort, selectionsort, mergesort. Min-max algoritam.