Uvod. Računalni programi i programski jezici. Algoritmi i stanje programa. Binarno predstavljanje brojeva. Ulaz i izlaz. Varijable i tipovi. Osnovni programski elementi: odluke, petlje i procedure. Python programski jezik. Funkcije, varijable i tipovi u Python programskom jeziku. Python tipovi: brojevi, stringovi, liste, skupovi, n-torke i rječnici. Osnove objektno orijentiranog programiranja. Osnove funkcionalnog programiranja. Pregled programskih mogućnosti.