Kolegiji 
BURZOVNO POSLOVANJE Samostalni upisInformacija
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJSamostalni upis
EKONOMIKA MEĐUNARODNIH PUTOVANJA Samostalni upis
EKONOMSKA GEOGRAFIJA Samostalni upis
ENGLESKI JEZIK I Samostalni upisInformacija
ENGLESKI JEZIK II Samostalni upisInformacija
ETIKA U POSLOVANJU Samostalni upis
INFORMATIKA I - SKS005, SRF006, STP006Samostalni upisInformacija
INFORMATIKA II - STP012Samostalni upisInformacija
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Samostalni upis
JAVNA NABAVASamostalni upis
KULTURNO NASLJEĐE I MEĐUNARODNA PUTOVANJASamostalni upis
MARKETINGSamostalni upisInformacija
MENADŽMENTSamostalni upisInformacija
MENADŽMENT DOGAĐAJASamostalni upis
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Samostalni upisInformacija
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJESamostalni upisInformacija
NJEMAČKI JEZIK B I Samostalni upisInformacija
NJEMAČKI JEZIK B II Samostalni upisInformacija
ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH PUTOVANJA, TURIZMA I TRGOVINE Samostalni upis
OSIGURANJE I REOSIGURANJE Samostalni upisInformacija
OSNOVE EKONOMIJE Samostalni upisInformacija
OSNOVE RAČUNOVODSTVA (TP)Samostalni upisInformacija
OSNOVE TRGOVINE I TURIZMASamostalni upis
PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA Samostalni upis
PODUZETNIČKE STRATEGIJE Samostalni upisInformacija
PODUZETNIČKO PROJEKTIRANJE Samostalni upis
PODUZETNIŠTVO Samostalni upis
PONAŠANJE POTROŠAČA Samostalni upis
POSLOVANJE UGOSTITELJSKIH ORGANIZACIJASamostalni upis
POSLOVNA MATEMATIKA Samostalni upisInformacija
POSLOVNA STATISTIKA Samostalni upisInformacija
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK Samostalni upisInformacija
POSLOVNO BANKARSTVO Samostalni upisInformacija
POSLOVNO KOMUNICIRANJESamostalni upisInformacija
POZNAVANJE ROBE Samostalni upis
PRAVO DRUŠTAVA Samostalni upis
PREGOVARAČKE VJEŠTINE Samostalni upis
PRODAJA I DISTRIBUCIJA Samostalni upis
PUTNIČKE AGENCIJE I PROMETNI SUSTAVI Samostalni upis
RAČUNOVODSTVO TRGOVINESamostalni upis
RAZVOJ I DIZAJN PROIZVODA Samostalni upisInformacija
STRUČNA PRAKSA Samostalni upisInformacija
TALIJANSKI JEZIK (izborni predmet, modul TP i MP)Samostalni upis
TALIJANSKI JEZIK B I Samostalni upisInformacija
TALIJANSKI JEZIK B II Samostalni upisInformacija
TRGOVAČKO PRAVO Samostalni upisInformacija
UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE Samostalni upisInformacija
UPRAVLJANJE KVALITETOMSamostalni upis
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE Samostalni upisInformacija
VODITELJSTVO I TEORIJA IZBORA I Samostalni upis
VODITELJSTVO I TEORIJA IZBORA II Samostalni upis
ZAVRŠNI RAD (TP)Samostalni upisInformacija