Stranica:  1  2  ()
Kolegiji 
ZAVRŠNI RADSamostalni upis
ANALOGNI INTEGRIRANI SKLOPOVISamostalni upisInformacija
AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESASamostalni upis
BAZE PODATAKA U ELEKTROENERGETICISamostalni upis
ĆELIJSKI RADIOSUSTAVISamostalni upis
ČVRSTOĆA KONSTRUKCIJASamostalni upis
DETEKCIJA I MJERENJE ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJASamostalni upis
DIGITALNA OBRADA I ANALIZA SLIKESamostalni upis
DIGITALNA OBRADA SIGNALASamostalni upis
DIGITALNO UPRAVLJANJESamostalni upis
DIPLOMSKI RADSamostalni upis
DIZAJN TEHNIČKIH PROIZVODASamostalni upis
ELEKTRIČNA RASVJETASamostalni upis
ELEKTRIČNO MJERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINASamostalni upis
ELEKTROENERGETSKI KABELISamostalni upis
ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOSTSamostalni upis
ELEKTROMAGNETSKI VALOVI I ANTENESamostalni upis
ENERGETSKA UČINKOVITOST I TEHNOLOGIJESamostalni upis
GRIJANJE I KLIMATIZACIJASamostalni upis
INDUSTRIJSKE RAČUNALNE MREŽESamostalni upisInformacija
IZABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTRIČNIH STROJEVASamostalni upis
IZBOR MATERIJALASamostalni upisInformacija
KINEMATIKA I DINAMIKA MEHANIZAMASamostalni upis
KOLABORACIJA I UPRAVLJANJE DOKUMENTIMASamostalni upisInformacija
KRIPTOGRAFIJA S PRIMJENOMSamostalni upis
KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMASamostalni upisInformacija
LAKE KONSTRUKCIJESamostalni upis
MATEMATIKA U INŽENJERSTVUSamostalni upis
METODE OPTIMIZACIJESamostalni upis
MIKROPROCESORI I MIKRORAČUNALASamostalni upis
MODELIRANJE I SIMULIRANJE PROCESASamostalni upis
MODULACIJSKI POSTUPCI S PRIMJENOMSamostalni upis
NAPREDNA UPORABA RAČUNALA Samostalni upis
NAPREDNI SUSTAVI UPRAVLJANJA INDUSTRIJSKIM PROCESIMASamostalni upis
NAPREDNO PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJA OTVORENOG KODA
OBJEKTNO ORIJENTIRANA ANALIZA I DIZAJNSamostalni upis
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (Politehnika)Samostalni upis
OBRADA ZVUČNIH SIGNALASamostalni upis
ODABIR I IMPLEMENTACIJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVASamostalni upis
ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVASamostalni upis
OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA U MS EXCELU (izborni)Samostalni upis
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROIZVODNJOMSamostalni upis
OSNOVE AUTOMATIKESamostalni upis
OSNOVE RAČUNOVODSTVA-POLITEHNIKASamostalni upis
PARAMETRI KVALITETE ELEKTRIČNE ENERGIJESamostalni upisInformacija
PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVASamostalni upis
PLIN I PLINSKE INSTALACIJESamostalni upis
PODVODNI AKUSTIČKI UREĐAJISamostalni upis
POGONSKA ČVRSTOĆA KONSTRUKCIJASamostalni upis
POSLOVNI SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM NA WEBUSamostalni upis
POSLOVNO KOMUNICIRANJESamostalni upis
POUZDANOST ELEKTRIČNIH SUSTAVASamostalni upis
POUZDANOST I ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SUSTAVASamostalni upis
PRIJENOSNICISamostalni upis
PRIMIJENJENA UMJETNA INTELIGENCIJASamostalni upisInformacija
PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTASamostalni upis
PROGRAMIRANJE ZA .NET PLATFORMUSamostalni upis
PROGRAMSKO INŽENJERSTVOSamostalni upis
PROJEKTIRANJE ŠIROKOPOJASNIH MREŽASamostalni upis
RADARSKI SUSTAVISamostalni upis
RADIODETERMINACIJSKI SUSTAVISamostalni upis
RADIODIFUZIJSKI SUSTAVISamostalni upis
RADIOFREKVENCIJSKA MIKROELEKTRONIKASamostalni upis
RADIOKOMUNIKACIJESamostalni upis
SENZORSKE MREŽESamostalni upis
SIGURNOST MREŽA I USLUGASamostalni upis
SKLOPNI APARATISamostalni upis
SPECIJALISTIČKA PRAKSA / SPECIJALISTIČKI PROJEKT (IT)Samostalni upis
SPECIJALISTIČKA PRAKSA / SPECIJALISTIČKI PROJEKTSamostalni upis
STATISTIKASamostalni upisInformacija
SUSTAV USMJERENIH RADIOVEZASamostalni upis
SUSTAVI ZA IDENTIFIKACIJU-RFID SUSTAVISamostalni upis
SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE RESURSIMASamostalni upis
SVJETLOVODNI SUSTAVISamostalni upis
TEHNIČKA MJERENJASamostalni upis
TEHNIČKA REGULATIVASamostalni upis
TEHNOLOGIČNO OBLIKOVANJE PROIZVODASamostalni upis
TELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETSKIM SUSTAVIMASamostalni upis
UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKASamostalni upis
UPRAVLJANJE ELEKTROMOTORNIM POGONIMASamostalni upis