Kolegiji 
DOMAĆE I MEĐUNARODNO RADNO PRAVOSamostalni upis
EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA U TRGOVINI I TURIZMUSamostalni upis
ENGLESKI JEZIK STRUKE (izborni)Samostalni upis
ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 (izborni)
FINANCIJSKA ANALIZASamostalni upisInformacija
FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (izborni predmet)Samostalni upisInformacija
FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVASamostalni upis
GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKESamostalni upisInformacija
KONKURENTNOST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U EUSamostalni upis
KORPORATIVNO UPRAVLJANJESamostalni upis
KRIZNI MANAGEMENT U PODUZETNIŠTVUSamostalni upis
KVANTITATIVNE METODE U EKONOMIJISamostalni upisInformacija
MANAGEMENT LJUDSKIH RESURSASamostalni upisInformacija
MANAGEMENT SELEKTIVNIH VIDOVA MEĐUNARODNIH PUTOVANJA I TURIZMASamostalni upis
MARKETINŠKA KOMUNIKACIJASamostalni upis
MENADŽERSKA KOMUNIKOLOGIJASamostalni upis
MEĐUNARODNI I DOMAĆI PLATNI PROMETSamostalni upis
MEĐUNARODNI MANAGEMENTSamostalni upis
MEĐUNARODNI MARKETINGSamostalni upis
MEĐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVOSamostalni upis
NJEMAČKI JEZIK STRUKESamostalni upis
NJEMAČKI JEZIK STRUKE IISamostalni upis
OBITELJSKO PODUZETNIŠTVOSamostalni upis
OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA U MS EXCELUSamostalni upis
PODUZETNIŠTVO U TRGOVINISamostalni upis
POSLOVANJE DESTINACIJSKIH MENADŽMENTSamostalni upisInformacija
POSLOVNA EKONOMIJASamostalni upisInformacija
RAZVOJNA STRATEGIJA EUROPSKE UNIJESamostalni upis
RECEPCIJSKO POSLOVANJESamostalni upis
SPECIJALISTIČKA PRAKSASamostalni upis
SPECIJALISTIČKA RADIONICASamostalni upis
SPECIJALISTIČKI PROJEKT (IZVANREDNI STUDENTI)Samostalni upis
SUVREMENA TEHNOLOGIJA PREHRANE I GASTROENOLOGIJASamostalni upis
SUVREMENE TEHNIKE MALOPRODAJESamostalni upis
TALIJANSKI JEZIK STRUKE (izborni)Samostalni upisInformacija
TALIJANSKI JEZIK STRUKE 2 (izborni)Samostalni upisInformacija
UPRAVLJANJE LOGISTIKOM TRGOVINESamostalni upis
UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I SOCIOKULTURNIM RESURSIMASamostalni upisInformacija
UPRAVLJANJE PODUZETNIČKIM PROJEKTIMASamostalni upis
UPRAVLJANJE ROBNOM MARKOMSamostalni upis
VANJSKA TRGOVINA I TURIZAMSamostalni upis
ZAVRŠNI RADSamostalni upis